strona

Inny element jednostkowy niż wpis, różniący się od niego przede wszystkim stałym położeniem na witrynie www. O ile kolejne wpisy przesuwają na stronie poprzednie, dzięki czemu na początku widoczny jest najnowszy, o tyle miejsce strony sami ustalamy, umieszczając je na stałe w konkretnym menu.
Strona (podobnie jak wpis) składa się z :

 • tytułu,
 • tekstu
 • ewentualnie innych mediów:
  • pliku graficznego,
  • pliku dźwiękowego,
  • klipu filmowego
 • zwykle jest opatrzona datą utworzenia
 • zawiera dane o autorze.

Określa się ją również mianem strony statycznej.
Podobny termin: wpis.

WP Glossary Term Usage